«Збірник наукових праць

Черкаського державного технологічного університету.

Серія: Економічні науки»

 

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор.

Редакційна колегія

Dr. Anjey Limanski, Рrof., School of Marketing, Management and Foreign Languages in Katowice (Польща);

Dr. Maciej Borski, prodziekan Wydziału Administracji i Zarzadzania Humanitas University in Sosnowiec (Польща);

Dr. Inz Malgorzata Smolarek, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Społeczna Akademia Nauk w Krakowie (Польща);

Dr. Eric Shragge, Principal of School of Community and Public Affairs (Канада);

Prof. Corcheva T., associate professor, D.A. Tsenov Academy of Economics (Болгарія);

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Гончаренко І.Г., д.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Демиденко В.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Журба І.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Захарова О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Лега Н.Ю., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Манн Р.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Назаренко С.А., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

Прямухіна Н.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Солоха Д.В. , д.е.н., проф., Київський національний університет культури і мистецтв;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Черевко О.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет;

Чиж В. І., д.е.н., проф., Черкаський державний технологічний університет.