«Збірник наукових праць

Черкаського державного технологічного університету.

Серія: Економічні науки»

 

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор.

Редакційна колегія

Dr. Anjey Limanski, професор, Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща);

Dr. Inz Malgorzata Smolarek, Adiunkt Instytut Zarzаdzania i Ekonomii, Вища Школа Humanitas (м. Сосновец, Польща);

Dr. Joanna Dziendziora, Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej (The University of Dabrowa Gornicza, Польща);

Dr. Eric Shragge, Principal of School of Community and Public Affairs (Канада);

Dr. Marguerite Mendell, associate professor, School of Community and Public Affairs (Канада);

Prof. Corcheva T., associate professor, D.A. Tsenov Academy of Economics (Болгарія);

Prof. Dimitrov I.T., PhD, associate professor, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” (Болгарія);

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Дерій Ж.В., д.е.н., професор, Чернігівський національний технологічний університет;

Журба І.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Захарова О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Кратт О.А., д.е.н., професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Лега Н.Ю., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Манн Р.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Мігус І.О., д.е.н, професор, Черкаський національний університет;

Назаренко С.А., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Орловська Ю.В., д.е.н., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

Почтовюк А.Б., к.н.держ.упр., доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Прямухіна Н.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Черевко О.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет;

Чернюк Л.Г., д.е.н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.