«Збірник наукових праць

Черкаського державного технологічного університету.

Серія: Економічні науки»