«Збірник наукових праць

Черкаського державного технологічного університету.

Серія: Економічні науки»

 

Архів статей можна переглянути на сторінці http://nbuv.gov.ua/
Міжнародна реєстрація: ISSN 2306-4420